Započeli su Dani tehničke ispravnosti motocikala

Prije 1 tjedan 1

U izlogu Područne knjižnice Galženice do 16. svibnja 2021. bit će izloženi prikazi projekata i aktivnosti koje se provode u odgojnim skupinama Dječjeg vrtića Ciciban.

Na prijedlog Ministarstva kulture i medija,  godina 2021. proglašena je Godinom čitanja, a poticanje djetetovih predčitalačkih vještina i važnosti kulture čitanja knjiga jedan je od važnih ciljeva odgojno-obrazovnog rada u ustanovama ranog i predškolskog odgoja. Brojna su istraživanja pokazala da se djeca kojoj se priča i čita od najranije dobi brže razvijaju, zainteresiranija su za okolinu, brže uče, bolje se snalaze u komunikaciji s drugima, razvijaju predčitalačke vještine, spremnija su za samostalno čitanje.

-Na izložbi su prikazane razne aktivnosti poput ilustriranja i osmišljavanja teksta za vlastitu slik...

Pročitajte cijeli članak