Sindikati javnog sektora odustali od božićnica, ali traže 13. plaću

Prije 1 tjedan 3

Vlada i sin­di­kati jav­nog sek­tora zapo­čeli su pre­go­vore o novom kolek­tiv­nom ugo­voru. Sin­di­kati odus­taju od božić­nice, ali ne i od regresa i pove­ća­nja osno­vice, piše u utorak Večernji list, navodeći da sin­di­kati traže i 13. plaću za 230 tisuća rad­nika u jav­nom sek­toru.

Pročitajte cijeli članak