'Pazite što bacate u smeđe spremnike, nećemo ih voziti!'

Prije 1 tjedan 2

Zagrebačka Čistoća uputila je apel građanima. Objašnjavaju da se u smeđe spremnike biootpad odlaže u biorazgradivim vrećicama, papirnatim vrećicama ili ga treba omotati u papir. Isto tako biootpad se moe odložiti direktno u spremnik.

"U zadnje vrijeme primijetili smo veće količine raznog nepripadajućeg otpada u smeđim spremnicima za biootpad. Ovim putem pozivamo na pravilno odvajanje otpada te molimo da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana. Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena", napisala je zagrebačka Čistoća u upozorenju za građane.

Što treba odlagati u smeđe spremike?

"Poštujte zakonske odredbe o odvojenom skupljanju otpada! Odlaganje miješanog komunalnog otpada u spremnike za biootpad protivno je odr...

Pročitajte cijeli članak