Bušenju temelja za Društveni dom u Maloj Gorici, sanacija temeljnog tla nakon potresa

Prije 1 tjedan 1

Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje, obišao je radove na bušenju temelja za Društveni dom u Maloj Gorici.

Nakon opsežnih geoistražnih radova koje je Građevinski fakultet nakon potresa izvodio na potresom pogođenom području, utvrđeno da je na predmetnoj mikrolokaciji u Maloj Gorici došlo do sloma tla. Budući da Grad Petrinja u suradnji s donatorom iz Austrije ide u izgradnju novog objekta društvenog doma u Maloj Gorici, potrebno je raditi intervenciju u tlu kako bi se ono dovelo u stanje nosivosti za novi objekt.

Pročitajte cijeli članak