ANKETA Da su danas izbori, kome biste dali svoj glas za međimurskog župana?

Prije 6 dana 1

U našoj anketi dajte glas - kome biste od kandidata za župana, da su danas izbori, dali svoj glas?

Vlada Republike Hrvat­ske je svojim odluka­ma 14. travnja 2021. godine raspisala lokal­ne izbore na kojima će se birati članovi općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština, načelnici, gradonačelnici, žu­pani i njihovi zamjenici. Lokalni izbori održat će se u nedjelju, 16. svibnja.

Zadnji rok za predaju kandi­datura s potpisima istekao je u četvrtak u ponoć, a prema pravovaljanim listama koje je objavilo Županijsko izborno povjerenstvo, za mjesto medi­murskog župana glasove bira­ča tra...

Pročitajte cijeli članak